PHP

Các Ký Hiệu htaccess Căn Bản

Những quy tắc đơn giản nhất và hay dùng nhất. Ký hiệu [list_char] Danh sách các ký tự được phép chấp nhận Ví dụ: [abc] => chỉ chấp nhận ký tự a hoặc b hoặc c Ký hiệu [begin- end] Dành sách các ký tự bắt đầu từ ký tự ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn cài Cron Job trên Direct Admin

Hướng dẫn chạy Cron Job trên Direct Admin, đầu tiên các bạn vào trang quản lý Direct Admin Sau đó kéo xuống phần Advanced Features, thấy mục Cronjobs Tạo 1 Cron Job mới, điền giờ, phút, ngày tháng…Ở phần Command nếu muốn cron job chạy 1 link bất kỳ thì ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn Import, Export Database thông qua ssh

Hướng dẫn Import và Export Database thông qua sử dụng SSH Thường dữ liệu lớn (>50Mb), việc upload Database thông qua PhpMyadmin trở nên khá khó khăn, do đó up database thông qua SSH là một giải pháp hữu hiệu 1./Import Để Import Database dùng lệnh SSH, bạn SSH tới ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn cài Vhost trên Xampp 3 bước

Nếu bạn muốn làm việc dưới local bằng một tên miền ngắn gọn, và code được lưu trữ ở bất cứ nơi nào bạn muốn, hãy cài đặt Vhost nhé. Bài này mình sẽ hướng cài đặt Virtual Host cho XAMPP để mỗi trang web được truy cập bằng một ...

Xem tiếp »