Home / Kiến thức / PHP (page 3)

PHP

Full-text Search MySQL Phần 2

Trong Phần 1 ta đã tìm hiểu sơ lược về full text search là gì và tại sao chúng ta phải dùng full text search. Trong entry này chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cú pháp của và cách dùng full text search trong MySQL. Chúng ta sẽ ...

Xem tiếp »

Full Text Search trong MySQL Phần 1

I. Full text search là gì? Nói đơn giản dễ hiểu, full text search (gọi tắt là FTS) là cách tự nhiên nhất để tìm kiếm thông tin, hệt như Google, ta chỉ cần gõ từ khóa và nhấn enter thế là có kết quả trả về. Tại sao chúng ...

Xem tiếp »

Hướng dấn gởi mail bằng phpmailler

Hướng dẫn gởi mail bằng phpmailler, không dùng hàm mail() Đầu tiên, tải thư viện này về ( ở cuối bài) trong đó có 2 file class.phpmailler.php và class.smtp.php Và làm theo các bước sau require_once APPPATH . 'libraries/phpmailer/class.phpmailer.php'; require_once APPPATH . 'libraries/phpmailer/class.smtp.php'; $mail_to = 'mailnguoinhan'; $mail = new PHPMailer(); ...

Xem tiếp »

40 lời khuyên nhằm tăng tốc cho PHP

<span style="color: #000000;"> 1. Nếu 1 method có thể khai báo là static, hãy khai báo nó là static, tốc độ sẽ nhanh hơn 2. Dùng echo sẽ nhanh hơn print 3. Nên dùng echo nhiều biến thay vì nối chuỗi lại với nhau. 4. Luôn set giá trị lớn ...

Xem tiếp »