Home / Tag Archives: các ký hiệu htaccess

Tag Archives: các ký hiệu htaccess

Các Ký Hiệu htaccess Căn Bản

Vấn đề Regular Expression mình đã trình bày ở serie Regular Expression trong php rồi nên mình chỉ đưa ra những quy tắc đơn giản nhất và hay dùng nhất. Ký hiệu [list_char] Danh sách các ký tự được phép chấp nhận Ví dụ: [abc] => chỉ chấp nhận ký ...

Xem tiếp »