Cách tạo menu trong admin và font-end WordPress

Tính năng menu trong WordPress phải nói là rất mạnh mẽ và linh hoạt trong việc tạo menu cho website, họ cũng không giới hạn số lượng menu tạo ra và bạn cũng có thể chèn nó vào bất cứ đâu.

Đây là cách viết code để tạo ra một Menu Location và cách bạn thêm location này vào bất kỳ chỗ nào trong theme. Và cuối cùng là chỉ việc truy cập vào Appearance -> Menus để thêm menu vào location bạn vừa tạo.

Bước 1. Khởi tạo Menu Location

Để tạo một menu location không có gì là khó khăn, chỉ với một vài dòng đặt vào file functions.php là bạn tạo được. Nhưng trước khi tạo menu location, hãy chắc chắn là theme của bạn đã hỗ trợ tính năng menu bằng cách kiểm tra xem có đoạn dưới trong file function của theme chưa, nếu chưa thì thêm vào.

add_theme_support( ‘menus’ );

Xong rồi, bây giờ ta sẽ có một hàm tên là register_nav_menus()  với một tham số duy nhất là tên location như sau:

register_nav_menus(
array(
‘main-nav’ => ‘Menu chính’
)
);

Ở đoạn trên, chúng ta sẽ tạo ra một menu location mang tên Menu chính với slug là main-nav. Cái slug sẽ là tên để chúng ta xác định khi viết code hiển thị ra ngoài, không khoảng trắng, không dấu và không in hoa.

Save lại và vào phần Appearance -> Menus -> Locations thì bạn sẽ thấy tên location mà ta vừa tạo.

taomenu-newlocation

Thế nếu muốn thêm nhiều location thì sao? Đơn giản, chỉ việc thêm nhiều tham số vào hàm bên trên như sau:

register_nav_menus(
array(
‘main-nav’ => ‘Menu chính’,
‘footer-nav’ => ‘Footer menu’
)
);

Bước 2. Hiển thị location ra ngoài theme

Bạn cứ hiểu là location được chỉ định hiển thị ở đâu thì menu sẽ xuất hiện ở đó khi bạn thêm vào trong Dashboard.

Để hiển thị location, ta sẽ dùng hàm wp_nav_menu(). Hàm này nó có nhiều tham số hơn là cái hàm tạo location. Bây giờ hãy thử mở theme của bạn lên và chèn hàm này vào vị trí mà bạn thích, như file header.php chẳng hạn.

‘main-nav’, // tên location cần hiển thị
‘container’ => ‘nav’, // thẻ container của menu
‘container_class’ => ‘main-nav’, //class của container
‘menu_class’ => ‘menu clearfix’ // class của menu bên trong
) ); ?>

Bước 3. Thêm menu

Sau khi chèn xong, hãy vào trang quản lý thêm menu vào  location để nó hiển thị ra.

Bây giờ ra ngoài theme và dùng Firebug xem cấu trúc menu ta sẽ thấy tương tự như sau:

taomenu-menusource

Hãy tham chiếu cấu trúc đó với code hiển thị location mà bạn vừa viết là bạn sẽ hiểu ngay ý nghĩa của nó. Việc bây giờ của bạn chỉ là thêm CSS cho menu để nó hiển thị như một menu thật sự nhé. Ở dưới là CSS mẫu của một menu dropdown đơn giản nếu bạn làm theo ví dụ cấu trúc menu của bài này

.main-nav ul {
text-align: left;
margin: 0;
padding: 15px 4px 17px 0;
list-style: none;
}
.main-nav ul li {
font: bold 12px/18px sans-serif;
display: inline-block;
margin-right: -4px;
position: relative;
padding: 15px 20px;
background: #fff;
cursor: pointer;
-webkit-transition: all 0.2s;
-moz-transition: all 0.2s;
-ms-transition: all 0.2s;
-o-transition: all 0.2s;
transition: all 0.2s;
}
.main-nav ul li:hover {
background: #555;
color: #fff;
}
.main-nav ul li ul {
padding: 0;
position: absolute;
top: 48px;
left: 0;
width: 150px;
-webkit-box-shadow: none;
-moz-box-shadow: none;
box-shadow: none;
display: none;
opacity: 0;
visibility: hidden;
-webkit-transiton: opacity 0.2s;
-moz-transition: opacity 0.2s;
-ms-transition: opacity 0.2s;
-o-transition: opacity 0.2s;
-transition: opacity 0.2s;
}
.main-nav ul li ul li {
background: #555;
display: block;
color: #fff;
text-shadow: 0 -1px 0 #000;
}
.main-nav ul li ul li:hover { background: #666; }
.main-nav ul li:hover ul {
display: block;
opacity: 1;
visibility: visible;
}

Kết quả ta tạm có

taomenu-finish

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *