Home / Kiến thức (page 4)

Kiến thức

Tạo màu nền xen kẻ trên Google Sheet

Google Sheets do not support zebra stripes (yet) but you can use conditional formatting combined with a simple Google Formula to create a formatted table. You can apply alternating colors to both rows and columns in Google Sheets easily. Here’s the trick. Open a Google Sheet and choose Conditional formatting ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn tranfer domain từ Godady về Netfirm

Hướng dẫn và những điều cần biết khi tranfer domain từ godady về nơi khác để không bị mất tiền oan, ở đây mình tranfer domain từ Godady về Netfirm B1: Chắc chắn rằng Contact Infomation domain bên Godady của bạn phải được cập nhật trước đó 60 ngày, nếu ...

Xem tiếp »