Chuyển tất cả link từ domain cũ sang domain mới dùng Htaccess

Thông thường sau khi thay đổi tên miền cũ sang tên miền mới, việc chúng ta cần làm là chuyển tất cả các link website cũ sang link website mới để các link đã xây dựng trên website cũ không bị mất đi.

Để làm được điều này mình sử dụng file .htaccess để chuyển, tất nhiên domain cũ cũng sẽ phải tạo 1 hosting để đặt file htaccess này, nội dung file .htaccess như sau:

<IfModule mod_rewrite.c>

RewriteEngine On

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^domain_cu.com$ [OR]

RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www.domain_cu.com$

RewriteRule (.*)$ http://www.domain_moi.com/$1 [R=301,L]

</IfModule>

 

Hướng dẫn Redirect domain cũ sang domain mới giữ nguyên link

Sau khi tạo file htaccess này bạn kiểm tra lại xem các link domain cũ có redirect chính xác qua link domain mới chưa nhé. Nếu không được hãy cmt bên dưới.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *