Hướng dẫn Auto Accept Friend trên Facebook

Facebook bạn có hàng trăm, hàng ngàn người kết bạn, thay vì ngồi click accept friend, có một cách rất hay và hoàn toàn tự đồng, hãy làm theo hướng dẫn sau nhé

1. Mở Facebook.com và Sign-In bằng trình duyệt Chrome.
2. Vào đường dẫn https://www.facebook.com/reqs.php và ở đây bạn sẽ thấy tất cả các yêu cầu về trang và ngay trên đầu bạn sẽ thấy tất cả các yêu cầu kết bạn.
2. Tiếp tục bấm load more để để hiển thị tất cả các yêu cầu kết bạn.
3. Từ trình duyệt, nhấn Ctrl + Shift + J để mở giao diện điều khiển trình đơn trong chrome và sau đó chỉ cần dán đoạn mã dưới đây và nhấn Enter.

javascript:for( i = 1;i<document.getElementsByName(“actions[accept]”).length;i++){document.getElementsByName(“actions[accept]”)[i].click();}void(0);

(Lưu ý: Nếu chạy bị lỗi thì sửa lại cái dấu ngoặc kép nhé)

Và bây giờ trong vòng vài giây tất cả các yêu cầu kết bạn sẽ được chấp nhận.
Điều này thậm chí làm việc cho tất cả các yêu cầu của trang chỉ cần truy cập vào liên kết bên trên và dán đoạn mã như đã đề cập ở trên, nó sẽ chấp nhận tất cả các yêu cầu trang.
maxresdefault

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *