Hướng dẫn cài đặt theme magento

Xem bài hướng dẫn cài đặt Magento trên localhost ở đây

http://quocbb.com/huong-dan-cai-dat-magento-tren-localhost/

Để có thể cài đặt và tạo template cho magento thì trước hết các bạn phải tìm hiểu về cấu trúc thư mục trong magento, cũng như tính năng của từng thư mục .

images

Thư mục trong magento như sau:

App: thư mục này bao gồm các phần liên quan tới module, template, file hệ thống….

Downloader: Chứa những module mới khi download cài đặt bằng magentoconnect, cài đặt online.

Error: Bao gồm các file thông báo lỗi.

Includes: Chứa các file mở rộng.

Js: Gồm các file js.

Lib: Bao gồm file hệ thống, zend….

Media: Bao gồm tất cả ảnh của website.

Pkginfor: Thông tin gói sản phẩm.

Sell: Gồm các phần liên quan index.

Skin: chứa css, images…

Var: gồm file cache, session, report….hệ thống

Cài đặt template : Trong một gói template mà bạn tạo ra hay download template free thì thường có thư mục app và skin.

Bạn coppy đè 2 thư mục này vào thư mục app và skin của magento. Nếu template của bạn có cấu trúc chuẩn thì khi vào app\design\frontend\default và skin\frontend\default sẽ thấy 1 forder mới là tên template của bạn.

Sau đó bạn đăng nhập vào phần admin: System-> Configuration->Design:

 

magento_theme

 

Bạn điền thông tin template của bạn vào như vậy sau đó save config. Xóa cache và xem kết quả.

Chúc các bạn may mắn….lần sau 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *