Hướng dẫn đánh bida cú cule (cu lê)

Bida cu lê là cú đánh rất thường gặp khi đánh bida, và khi đang đi seri nhiều điểm gặp tình huống này mà đánh không trúng thì rất đáng tiếc.

Kỹ thuật đánh bida cule như sau:

Cú đánh này chỉ có 2 phần chính và điều quan trọng của 2 cách đánh này đều đánh và đẩy cơ tới, ko dừng đột ngột bi chủ sẽ không đi tới.
– Cu-lê sống bi: dùng khi muốn bi chủ đi tới nhanh và nhiều sau khi chạm bi cadre, đánh vào phần cao nhất có thể trên bi chủ, đẩy cơ tới (không dừng đột ngột như rètro).

– Cu-lê chết bi: tương tự như a-moc-ti có tác dụng làm bi chủ di chuyển thật ít (đủ để trúng bi đích), chỉ đánh vào phần trên bụng bi chủ một chút (khoảng cách 1 đầu cơ tính từ tâm bi), chủ yếu để điều khiển bi cadre đi nhiều băng đến vị trí cần thiết.

Một điều cần biết là trăm hay không bằng tay quen các bạn nhé, muốn đánh hay phải hiểu và luyện tập nhiều, tốt nhất là mua cho mình 1 cây cơ riêng để dễ canh lực chạy và độ bén của mình

1

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *