Hướng dẫn fixed zoom google map

Hiện nay Google  Maps được sử dụng khá phổ biến, và hầu hết mỗi website đều dùng Google Maps để làm bản đồ chỉ dẫn địa chỉ của mình.

Một điều xảy ra là, vì một lý do nào đó, bạn không muốn Google Maps Zoom lớn hoặc nhỏ hơn kích thước mà bạn định sẵn bằng cách Scroll chuột, tức là bỏ cái thanh này ra

Google_maps_PlaceCách đơn giản nhất có thể làm như sau:

Chèn đoạn Script này trước thẻ đóng </head>

<script src=”https://maps.googleapis.com/maps/api/js”></script>
<script>
function initialize() {
var latlng = new google.maps.LatLng(30.180161,-93.220019);
var settings = {
zoom: 17,
center: latlng,
mapTypeControl: false,
scrollwheel: false,
mapTypeControlOptions: {style: google.maps.MapTypeControlStyle.DROPDOWN_MENU},
navigationControl: false,
navigationControlOptions: {style: google.maps.NavigationControlStyle.SMALL},
mapTypeId: google.maps.MapTypeId.ROADMAP};
var map = new google.maps.Map(document.getElementById(“map_canvas”), settings);
var image = ‘map_marker.png‘;
var myLatLng = new google.maps.LatLng(30.180161,-93.220019);
var beachMarker = new google.maps.Marker({
position: myLatLng,
map: map,
icon: image
});
}
google.maps.event.addDomListener(window, ‘load’, initialize);
</script>

Thay phần map_marker.png thành link ảnh muốn hiển thị trên bản đồ, phần tọa độ màu đỏ, lên google maps search sẽ thấy tọa độ trên đường link

Và chèn thẻ div này vào nơi muốn hiển thị bản đồ Google Maps

<div id=”map_canvas”></div>

Nhớ định chiều rộng và chiều cao cho thẻ div này

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *