Khắc phục lỗi this modification is not allowed because the selection is locked

I – Khắc phục lỗi  this modification is not allowed because the selection is locked trên word 2007 và 2010
Vào một ngày đẹp trời, bạn mở Microsoft office lên và bị lỗi như thế này. “this modification is not allowed because the selection is locked “. không chỉnh sửa được, đã có cách giải quyết

Bước 1. Vào Start>>>Run>>>Regedit
Bước 2. Sau đó chọn đến thẻ
HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Office\12.0\ Registration
Bước 3. Trong mục Registration các bạn tìm đến dòng
91120000-0014-0000-0000-0000000FF1CE
Bước 4. Ở đây số 14 có thể thay đổi tùy theo máy. Tiếp theo các bạn nhìn qua bảng bên phải và tìm tới mục Product ID và DigitalProductID nhấn chuột phải và xóa 2 mục này đi.
Bước 5. Các bạn vào: C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\OFFICE12\Office Setup Controller\Proof.en\ hoặc copy dòng trên vào trình duyệt của bạn. Các bạn sẽ thấy 1 file là proof.xml, mở bằng notepad, tìm tới dòng
</Feature> <Feature Id=”SetupXmlFiles” Cost=”1248″>
<OptionRef Id=”AlwaysInstalled”/>
</Feature>
Bước 6. Đổi AlwaysInstalled thành NeverInstalled sau đó lưu lại.

Chúc các bạn may mắn lần sau nhé 🙂

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *