Home / Kiến thức / PHP (page 2)

PHP

Hướng dẫn Import, Export Database thông qua ssh

Hướng dẫn Import và Export Database thông qua sử dụng SSH Thường dữ liệu lớn (>50Mb), việc upload Database thông qua PhpMyadmin trở nên khá khó khăn, do đó up database thông qua SSH là một giải pháp hữu hiệu 1./Import Để Import Database dùng lệnh SSH, bạn SSH tới ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn cài Vhost trên Xampp 3 bước

Nếu bạn muốn làm việc dưới local bằng một tên miền ngắn gọn, và code được lưu trữ ở bất cứ nơi nào bạn muốn, hãy cài đặt Vhost nhé. Bài này mình sẽ hướng cài đặt Virtual Host cho XAMPP để mỗi trang web được truy cập bằng một ...

Xem tiếp »

Sử Dụng Transaction Trong SQL Server

Transaction (giao dịch) được dùng để đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu khi xảy ra cập nhật (cập nhật xin được hiểu theo nghĩa rộng là các hành động sửa đổi dữ liệu, như INSERT, UPDATE, DELETE…). Khi một transaction bao gồm nhiều lệnh cập nhật, nó đảm bảo ...

Xem tiếp »

Hướng dẫn cài đặt memcache trên xampp

1. Giới thiệu về memcache Các website hay web application ngày nay thường sử dụng rất nhiều dữ liệu. Trên một trang thường có các hàng chục, thậm chí hàng trăm kết nối truy vấn tới database. Chưa kể số lượng câu truy vấn tới database sẽ cấp số nhân ...

Xem tiếp »

Các Loại JOIN Trong SQL Server

JOIN là phép kết nối dữ liệu từ nhiều bảng lại với nhau. Khi bạn cần truy vấn các cột dữ liệu từ nhiều bảng khác nhau để trả về trong cùng một tập kết quả, bạn cần dùng JOIN. Đây có lẽ là chức năng được dùng nhiều nhất ...

Xem tiếp »

Các lệnh SSH cơ bản

Cd tới domain ssh: cd /home/domain/public_html Đổi tên User cd /usr/local/directadmin/scripts ./change_username.sh olduser newuser Restart xampp in MACOS: sudo  /Applications/XAMPP/xamppfiles/xampp restart; Ls Ls: liệt kê dánh sách tập tin / thư mục trong một thư mục (tương đương với lệnh dir trong Windows / Dos. Ls –al: hiển thị tất ...

Xem tiếp »