Lỗi không khởi động được skype MSVCP140.dll

Hôm nay Skype dở chứng khởi động lên thì bị lỗi này:

MSVCP140.dll hoặc lỗi này api-ms-win-crt-runtime-l1-1-0-dll

Để khắc phục 2 lỗi này bạn thử làm như sau:

  1. Xóa Skype đi và lại bản mới nhất từ Skype.com
  2. Update window lên phiên bản mới nhất,bạn vào Window UpdateCheck for Update sau đó nhấn Installrestart lại máy
  3. Vào Programe Feature xóa Microsoft Visual С++ 2015 Redistributable đi, sau đó download bản cài đặt sau và cài lại vc_redist.x86.exe

 

Nếu còn bị lỗi MSVCP140.dll  thì tiếp tục làm theo Bước 4.

4. Download msvcp140.dllvcruntime140.dll, Copy vào thư mục (ie, C:\ProgramFiles\Skype\Phone (win 64bit) hoặc C:\ProgramFiles(x86)\Skype\Phone (win 32bit)).

5. Nếu vẫn còn lỗi nữa bạn download api-ms-win.zip , Copy và giải nén vào thư mục Skype.exe (Cùng với thư mục lúc nãy).

Thử mở skype lên, nếu không được nữa thì mình cũng bó tay. chúc bạn may mắn lần sau 🙂

One Response to “Lỗi không khởi động được skype MSVCP140.dll”

  1. phong says:

    ai chi minh sua loi~ voi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *