Một thế cờ đơn giản lại làm “Điên” hàng triệu người nữa

Hiện tại mình mới lập website giải cờ thế để các bạn có thể đăng và chia sẻ các thế cờ hay

Các bạn có thể vào website để Học hỏi và Trao đổi thêm.

Trang facebook Giải cờ thế lại có thêm một thế cờ làm hại não hàng trăm triệu người chơi cờ.

Vẫn chưa có lời giải đáp, có cao kiến nào giải dùm thế này xem, Đỏ tiên thì kết cục như thế nào

 

the1babf-se1bb91-4

3 Responses to “Một thế cờ đơn giản lại làm “Điên” hàng triệu người nữa”

  1. nguyên vũ says:

    mã 2 tấn 3, pháo 1 tấn 4, mã 3 tấn 2. (1) nếu tướng ăn tốt thì pháo 1 bình 9 sau đó thoái 1 là win. (2) nếu tướng 4 bình 5 thì pháo 1 bình 5, mã 2 thoái 3, pháo 5 bình 4 win

  2. NĐT says:

    Pháo đỏ 1 thoái 1, Bên xanh chưa có nước đánh bí ngay mà phải mất 1 nước. Hoặc xa 5 tấn 1 – tướng 4 bình 5, tốt 5 tấn 1 hoặc tốt 4 tân 1 thì tướng 5 lại bình 4.

    Khi đó Đỏ mã 8 tấn 1 chiếu, pháo 1 bình 6 chiếu hêt.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *