Một thế cờ hại não hàng triệu người

Hiện tại mình mới lập website giải cờ thế để các bạn có thể đăng và chia sẻ các thế cờ hay

Các bạn có thể vào website để Học hỏi và Trao đổi thêm.

Một thế cờ nữa làm hại não quá nhiều người, bác nào cao kiến giải giúp mình thế này nhé

cothe

4 Responses to “Một thế cờ hại não hàng triệu người”

  1. nguyên vũ says:

    xe 3 bình 5( đầu tượng), xe 3 bình , pháo 3 thoái 9, pháo 3 bình 5, đến đây đỏ đánh bằng 2 tốt win

  2. nghĩa says:

    x3 bình 5 chiếu T, tượng ăn lên. X3 bình 7 doạ ăn tốt, tốt xanh bình 2 hoặc bình 4 chiếu. nếu bình 4 chiếu thì mã đỏ thoái 6 ăn, vì tượng vẫn cản mặt thì tốt xanh 5 tấn chiếu tướng có thể ăn ra. và đỏ coi như thắng

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *