Sự khác nhau giữa dấu ngoặc đơn và dấu ngoặc kép trong PHP

Trong PHP, thỉnh thoảng khi code chúng ta thường thấy dấu ngoặc đơn ” “, hoặc dấu ngoặc kép ‘ ‘ xuất hiện trong các đoạn code. Và theo thói quen, đôi khi thích thì chúng ta sử dụng qua lại giữa 2 dấu ngoặc đơn, ngoặc kép một cách tùy ý mà không hiểu rõ khi nào nên sử dụng ngoặc đơn, khi nào nên sử dụng ngoặc kép. Bài viết này sẽ một phần nào đó giúp các bạn phân biệt sự khác nhau này.

Dấu ngoặc đơn ‘ ‘

Dầu ngoặc đơn trong PHP không thể parse được giá trị của một biến nào đó. Và nếu bạn cố tình gắn một biến PHP vào trong dấu ngoặc đơn để echo ra ngoài thì bạn chỉ nhận được tên biến mà không nhận được giá trị. Mời bạn xem ví dụ dưới đây :

Chạy đoạn code trên bạn sẽ thấy ngoài trình duyệt kết quả là :

Rõ ràng là giá trị của biến $variable là “Kungfu PHP” không được hiểu trong trường hợp này.

P/s : Dấu ngoặc đơn ‘ ‘ các bạn nên sử dụng trong trường hợp echo ra một chuỗi bình thường không chưa biến vì tốc độ nó sẽ nhanh hơn là dấu ngoặc kép ” ” vì nó không phải mất thời gian tìm giá trị của biến và parse ra ngoài.

Dấu ngoặc kép ” “

Dấu ngoặc kép ngược lại với dấu ngoặc đơn, khi bạn echo một chuỗi có chưa biến, nó sẽ hiểu là phải tìm và parse giá trị của biến đó ra ngoài.  Chúng ta cùng xem ví dụ sau đây :

Chạy đoạn code trên sẽ cho chúng ta kết quả như sau:

Lúc này giá trị của biến $variable là Kungfu PHP đã được truy vấn và hiển thị ra ngoài.

Tổng kết :

Bây giờ bạn biết khi nào và ở đâu để sử dụng dấu ngoặc đơn hoặc dấu ngoặc kép. Hãy nhớ rằng nếu bạn muốn biến của bạn được parse ra ngoài thì hãy sử dụng dấu ngoặc kép ngược lại chỉ echo ra chuỗi bình thường thì hãy sử dụng dấu ngoặc đơn vì tốc độ truy xuất sẽ nhanh hơn.

Mình hy vọng hướng dẫn này là hữu ích cho các bạn. Nếu bạn có góp ý thì hãy vui lòng để ý kiến quan điểm khác thì hãy để lại bên dưới comment.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *