Tại sao bạn sử dụng Outlook Express

Đọc thư offline

Bạn có thể đọc mail khi không có mạng vì OutLook sẽ lấy mail về và lưu trên chính máy bạn. Do mail nằm trên chính máy của bạn nên tính bảo mật sẽ cao và đây cũng chính là hình thức Backup mail cho bạn.

Outlook-Problem

Check mail định kỳ

Outlook có cơ chế kiểm tra mail định kỳ và báo cho bạn biết nếu có mail mới.

Kéo và thả bất cứ thứ gì

Một trong những ưu điểm lớn nhất trong Outlook là bạn có thể kéo và thả bất cứ mục Outlook nào từ một thư mục này sang thư mục khác. Kéo một email vào thư mục các liên lạc của bạn, khi đó Outlook sẽ tạo một liên lạc cho bạn bằng first name và last name và địa chỉ email cho bạn. Kéo email vào thư mục lịch biểu, lúc này một cuộc hẹn sẽ được tạo ra cho bạn với các lưu ý của lịch biểu là phần body của email được nhập vào.

Kích phải bất cứ thứ gì

Nếu bạn kích phải vào một mục Outlook nào đó, khi đó menu sẽ xuất hiện và cung cấp cho bạn tính năng mong muốn. Kích phải vào tên trong địa chỉ email và chọn Add to Outlook Contact, khi đó liên lạc của bạn sẽ được tạo một cách tự động. Kích phải vào mục calendar, bạn có thể in nó và đem mang theo nó kèm bạn đến cuộc hẹn.

Mở nhiều cửa sổ Outlook

Bạn có thể bằng cách kích phải vào các biểu tượng Contact hoặc thư mục Calendar và chọn “Open in New Window” để các thư mục này luôn được mở

Tìm kiếm mọi thứ

Chỉ cần đánh vào bất cứ một từ nào trong hộp thoại Search trong Inbox của bạn hay bất cứ thư mục mail nào, Outlook khi đó sẽ tìm ra cho bạn email cần thiết.

2 Responses to “Tại sao bạn sử dụng Outlook Express”

  1. outlook này có quản lý được email của nhân viên trong công ty không ad

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *