Home / Kiến thức / Tạo màu nền xen kẻ trên Google Sheet

Tạo màu nền xen kẻ trên Google Sheet

Google Sheets do not support zebra stripes (yet) but you can use conditional formatting combined with a simple Google Formula to create a formatted table. You can apply alternating colors to both rows and columns in Google Sheets easily.

Here’s the trick.

Open a Google Sheet and choose Conditional formatting from the Format menu. Select Custom Formula from the dropdown and put this formula in the input box.

=ISEVEN(ROW())

Select a Background color for the rule and set the range in A1 notation. For instance, if you wish to apply alternating colors to rows 1 to 100 for columns A to Z, set the range as A1:Z100.

Click the “Add another rule” link and repeat the steps but set =ISODD(ROW()) as the custom formula and choose a different background color. Save the rules and the zebra stripes would be automatically applied to the specified range of cells.

Google Formulas with Conditional Formatting

Tip: If you wish to extend this technique to format columns with different colors, use the =ISEVEN(COLUMN()) formula. Simple!

About quocbb

Chào bạn đến với blog của Quocbb.com. Blog mình làm đơn giản chỉ để lưu lại những kiến thức đã học được và muốn cùng chia sẻ với cho mọi người. Mình thích chơi Bida, đánh Cờ tướng, WarCraft, nếu bạn có chung sở thích hãy để lại comment nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ngẫu nhiên

Sữa lỗi khi website wordpress bị dính mã độc, virus [Đừng tin vào Plugin]

Một ngày đẹp trời, khi bạn kiểm tra website thì thấy từ khóa tụt không ...