Tổng hợp 999 link kháng nghị Facebook

Hiện tại việc liên hệ với Facebook chỉ được phép qua 2 cách, 1 qua các cổng trung tâm trợ giúp sau, 2 qua Email (Sau khi có phản hồi từ Facebook về thì bạn có thể Reply mail đó)

Có thể xem thêm Hack like tại Like68.vn

Tổng hợp 999 link kháng nghị Facebook

 1. Trung tâm trợ giúp

https://www.facebook.com/help

 1. Trò chuyện với đội ngũ tư vấn

https://www.facebook.com/business/form/chat

 1. Liên hệ với đội ngũ tư vấn

https://www.facebook.com/business/contact-us

 1. Liên hệ đê bắt đầu quảng cáo

https://www.facebook.com/business/contact-us//

 1. Chỉ định một người đóng góp sao

https://www.facebook.com/help/contact/460791717379257

 1. Hỗ trợ và phản hồi về chuyên môn

https://www.facebook.com/help/contact/691107460987854

 1. Các câu hỏi về chính sách dữ liệu

https://www.facebook.com/help/contact/861937627253138

 1. Gửi phản hồi về tính năng của facebook

https://www.facebook.com/help/contact/268228883256323

 1. Gửi báo cáo hoặc phản hồi về ảnh bị lỗi

https://www.facebook.com/help/contact/?id=138856662881439

 1. Báo cáo hoặc cung cấp phản hồi về vấn đề liên quan đến facebook local currency migration

https://www.facebook.com/help/contact/512297818846870

 1. Phản hồi về facebook cho mọi điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/517830711622570

 1. Yêu cầu đăng nhập để xem lỗi của trang

https://www.facebook.com/help/contact/290391837683878

 1. Trang chủ: mobile OEM và quyền lợi điều hành

https://www.facebook.com/help/contact/?id=555823267772403

 1. Đăng kí thanh toán cho nhà phát triển-bổ sung thông tin

https://www.facebook.com/help/contact/154618991274417

 1. Báo cáo sự phát hành webcam videos trên facebook

https://www.facebook.com/help/contact/304635099583936

 1. Hướng dẫn quảng cáo facebook

https://www.facebook.com/business/ads-guide

 1. Chính sách quảng cáo

https://www.facebook.com/policies/ads/

 1. Kiểm tra văn bản hình ảnh

https://www.facebook.com/ads/tools/text_overlay

 1. Báo cáo một hình ảnh hoặc video vi phạm quyền riêng tư trên instagram

https://www.facebook.com/help/contact/482633291790470

 1. Yêu cầu đăng nhập mỗi lần

https://www.facebook.com/help/contact/?id=281059842011478

 1. Địa chỉ email đã được sử dụng

https://help.instagram.com/contact/151081798582137

 1. Báo cáo người dùng chưa đủ tuổi sử dụng Instagram

https://help.instagram.com/contact/723586364339719

 1. Báo cáo tài khoản một người đã qua đời để tưởng nhớ trên instagram

https://help.instagram.com/contact/452224988254813

 1. Yêu cầu truy cập vào cổng đối tác di động

https://www.facebook.com/help/contact/774119655987777

 1. Các yêu cầu về dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

 1. Quảng cáo facebook API ứng dụng truy cập chuẩn

https://www.facebook.com/business/standardadsapi

 1. Đưa ra phản hồi cho khả năng truy cập và công nghệ hỗ trợ Facebook

https://www.facebook.com/help/contact/169372943117927

 1. Giới hạn truy cập

https://www.facebook.com/help/contact/288611514529252

 1. Quản lí kinh doanh ứng dụng hóa đơn

https://www.facebook.com/help/contact/314015255448054

 1. Quảng cáo đang chờ xem xét

https://www.facebook.com/help/contact/515460121837726

 1. Kháng nghị mẫu quảng cáo không được phê duyệt

 https://www.facebook.com/help/contact/1582364792025146

 1. Quản lí thanh toán và quảng cáo bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/189823244398879

 1. Trợ giúp tài khoản quảng cáo bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/531795380173090

 1. Yêu cầu thanh toán bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/1552997831589494

 1. Phản hồi về quảng cáo lượt thích trang

https://www.facebook.com/help/contact/384915401586421

 1. Yêu cầu cho cộng đồng-tạo trang phê bình

https://www.facebook.com/help/contact/?id=175715959147537

 1. Báo cáo các vấn đề về trang chủ hoặc bảng tin

https://www.facebook.com/help/contact/377211842296337

 1. Kiểm tra an toàn quản trị trang

https://www.facebook.com/help/contact/453734678049967

 1. Kháng cáo sự không xuất bản trang

https://www.facebook.com/help/contact/181599912279179

 1. Trang không xuất hiện trong tìm kiếm

https://www.facebook.com/help/contact/351451441588463

 1. Phản hồi về trang

https://www.facebook.com/help/contact/306836472662147

 1. Báo cáo trang bị tấn công

https://www.facebook.com/help/contact/434468003315353

 1. Website hoặc nội dung bị khóa

https://www.facebook.com/help/contact/244560538958131

 1. Kháng về việc không được chấp nhận đổi tên trang

https://www.facebook.com/help/contact/285180098481281

 1. Trợ giúp phát triển trang

https://www.facebook.com/help/contact/175415912598628

 1. Phản hồi về sự hiểu biết các trang

https://www.facebook.com/help/contact/?id=348231068535195

 1. Mẫu báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/1409697672616547

 1. Mẫu báo cáo vi phạm thương hiệu

https://www.facebook.com/help/contact/284186058405647

 1. Khiếu nại về việc nội dung bị xoá do vi phạm thương hiệu và tin là có sự nhầm lẫn

https://www.facebook.com/help/contact/321897297972632

 1. Báo cáo hàng giả

https://www.facebook.com/help/contact/1449082462070065

 1. Báo cáo vi phạm bản quyền

https://www.facebook.com/help/contact/797573933590053

 1. Danh bạ các cơ bản sở hữu trí tuệ

http://www.wipo.int/directory/en/urls.jsp

 1. Nhận hỗ trợ thanh toán trên facebook

https://www.facebook.com/help/contact/830921593618796

 1. Phương thức thanh toán bị treo

https://www.facebook.com/help/contact/?id=161710477317189

 1. Câu hỏi về thanh toán quảng cáo

https://www.facebook.com/help/contact/649167531904667

 1. Hỗ trợ thanh toán bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/223254857690713

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-không đủ tiêu chuẩn

https://www.facebook.com/help/contact/269030579858086

 1. Bị vô hiệu hóa nhiều tài khoản

https://www.facebook.com/help/contact/122145551250439

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-dưới 13 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/199052956872279

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-xác nhận nhận diện với facebook

https://www.facebook.com/help/contact/183000765122339

 1. Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/295309487309948

 1. Tài khoản cá nhân được kỉ niệm

https://www.facebook.com/help/contact/292558237463098

 1. Tài khoản cá nhân của tôi bị vô hiệu hóa

https://www.facebook.com/help/contact/260749603972907

 1. Báo cáo tài khoản mạo danh

https://www.facebook.com/help/contact/?id=242798935802519

 1. Tài khoản bị vô hiệu hóa-xác nhận nhận diện

https://www.facebook.com/help/contact/357439354283890

 1. Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

 1. Yêu cầu dữ liệu trẻ em

https://www.facebook.com/help/contact/174263416008051

 1. Báo cáo tài khoản dưới 13 tuổi

https://www.facebook.com/help/contact/209046679279097

 1. Yêu cầu hỗ trợ cài đặt quảng cáo cho trẻ

https://www.facebook.com/help/contact/328678960533614

 1. Các yêu cầu về dữ liệu cá nhân

https://www.facebook.com/help/contact/166828260073047

 1. Báo cáo dăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/237843336274237

 1. Thay đổi tên của bạn

https://www.facebook.com/help/contact/1417759018475333

 1. Yêu cầu xoá tài khoản cho người không đủ điều kiện sức khỏe

https://www.facebook.com/help/contact/191122007680088

 1. Yêu cầu tưởng niệm tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/234739086860192

 1. Yêu cầu nội dung về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/398036060275245

 1. Yêu cầu đặc biệt về tài khoản người đã mất

https://www.facebook.com/help/contact/228813257197480

 1. Không nhận được xác nhận qua email

https://www.facebook.com/help/contact/?id=221689587951755

 1. Địa chỉ email đã được sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/255904741169641

 1. Không thể tạo facebook bằng email vì đã có người khác sử dụng

https://www.facebook.com/help/contact/537325953055459

 1. Hình ảnh cá nhân từ các trang đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/192309197620550

 1. Kiểm tra an ninh ngăn chặn đăng nhập

https://www.facebook.com/help/contact/?id=179049432194862

 1. Báo cáo sự cố với các tin nhắn facebook di động

https://www.facebook.com/help/contact/352512044767949

 1. Báo cáo sự cố với facebook trên di động

https://www.facebook.com/help/contact/110188012426789

 1. Thay đổi tên theo ngôn ngữ

https://www.facebook.com/help/contact/391012360910186

 1. Báo cáo vấn đề xác thực tài khoản bằng số điện thoại

https://www.facebook.com/help/contact/283958118330524

 1. Quyền riêng, yêu cầu xóa video

https://www.facebook.com/help/contact/238143722982783

 1. Quyền riêng, yêu cầu xóa ảnh

https://www.facebook.com/help/contact/143363852478561

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *